LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła dzienna

O Szkole

Kształcimy przez jakość, dlatego usługi przez nas oferowane są na najwyższym poziomie z zastosowaniem najnowocześniejszych metod nauczania.

Pamiętaj promując Ciebie, promujemy także siebie!

Nasza oferta jest skierowana na zdobycie jak najszerszej wiedzy zarówno ogólnej jak i specjalistycznej. Zajęcia składają się z wykładów oraz z ćwiczeń praktycznych, lub na niektórych kierunkach - oba te elementy są połączone. Zajęcia z przedmiotów wiodących zgodnych z wybranym kierunkiem studiów prowadzone są w grupach 5 osobowych. Kadra nauczycielska to starannie dobrani fachowcy dostępni także po zajęciach w celu dodatkowych konsultacji. Dla uczniów o wysokich średnich (5,00 i powyżej) szkoła zapewnia stypendium naukowe- brane są pod uwagę osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego.

W naszej szkole odbywają się zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjów, obejmujące przedmioty przyrodnicze. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów oraz przybliżenie im naszej szkoły i stosowanych metod nauczania.